Onderwijs

Visie

‘De functie van onderwijs is om iemand te leren om intensief te denken en kritisch te denken. Intelligentie plus karakter: dat is het doel van de ware opvoeding.’ Martin Luther King jr. De Martin Luther Kingschool staat in Haarlem-Oost. De kinderen die onze school bezoeken zijn afkomstig van over de hele wereld. Daarmee brengen zij een ongelofelijke rijkheid aan culturen de school binnen. Het betekent ook dat voor een groot deel van onze leerlingen Nederlands de tweede of derde taal is die zij leren. En dat zij het Nederlands pas leren als ze op school komen.

Op de Martin Luther Kingschool werken, leren en leven we samen. Er is ruimte voor volledige ontwikkeling van ieder kind op zijn of haar eigen niveau.

De kernwaarden waarmee wij leerlingen willen omringen gedurende de schooldag zijn:
wereldburgerschap, taalrijke omgeving, betrokkenheid en eigenaarschap en samenwerken.

Indachtig de visie van onze naamgever van de school: Een gelukkig kind is een lerend kind en zal een sterke en kritische volwassene worden.

Kenmerken naast andere scholen

Het pedagogische en didactische klimaat
Op de Martin Luther Kingschool zetten wij in op een helder en consequent pedagogisch en didactisch klimaat. De rollen en de verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen – kinderen, ouders en teamleden – zijn duidelijk van elkaar onderscheiden, waardoor een rustig, veilig en daarmee productief schoolklimaat is ontstaan.

Wij hebben een aantal jaar gelden de pedagogische methode PBS (Positive Behavior Support) ingevoerd. In de loop van de tijd blijven onze teamleden ten alle tijde bijgeschoold en zorgen we er voor dat nieuwe leerkrachten, die ons team komen versterken, vanaf de eerste werkdag kunnen werken met PBS.

Teach Like a Champion

Op de Martin Luther Kingschool ligt veel nadruk op vakdidactisch handelen. Onze leerkrachten geven op verschillende niveaus les, waarbij gebruik gemaakt wordt van toepasselijke elementen uit de methodiek ‘Teach Like a Champion’.

Een kind bestaat niet alleen uit een brein, daarom worden "Hart en Handen" ook gemeten.

Leerlingen eigenaar leerproces

In schooljaar 2019-2020 is de school overgestapt naar een nieuwe wijze van leerlingen volgen: formatief in plaats van summatief. De vordering van onze leerlingen worden bijgehouden op de doorgaande lijn naar 1F/2F/1S. Om dit goed te kunnen doen, zijn we overgestapt op LOVS IEP (Leerling Onderwijs Volg Systeem InzichT Eigen Profiel). De eindtoets werd al afgenomen middels de IEP, vanaf januari 2020 ook de M- en de E-toetsen. (M = Middentoets en E = Eindtoets, gedurende het schooljaar)

Leerlingen inzicht geven waar zij staan

Zoals de naam van dit leerlingvolgsysteem al doet vermoeden, is het doel leerlingen inzicht te geven in waar zij staan in hun leerproces naar de functioneringsniveaus die nodig zijn om te kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs dat bij ze past.

Een kind bestaat niet alleen uit een brein, daarom worden “hart en handen” ook gemeten: een toets die leerlingen invullen waardoor hun sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede hun gevoel van veiligheid worden gemeten. Om het beeld compleet te maken, zal vanaf volgend schooljaar het kindportfolio worden geïntroduceerd. Dit portfolio wordt in de loop van het schooljaar door het kind zelf gevuld.

Wilt u een rondleiding door de school aanvragen?

Meld u aan voor een kennismaking!