Maak kennis met onze school

Martin Luther Kingschool

De school die iedereen past

De Martin Luther Kingschool staat in Haarlem-Oost. De kinderen die onze school bezoeken zijn afkomstig van over de hele wereld. Daarmee brengen zij een ongelooflijke rijkdom aan culturen de school binnen. Op de Martin Luther Kingschool werken, leren en leven we samen. Er is ruimte voor volledige ontwikkeling van ieder kind op zijn of haar eigen niveau.

Belangrijke kernwaarden in onze school:

Wereldburgerschap – Taalrijke omgeving – Betrokkenheid en Eigenaarschap – Samenwerken

Een gelukkig kind is een lerend kind en zal een sterke en kritische volwassene worden.

— Indachtig de visie van onze naamgever

Visie van MLKingschool

Binnen het onderwijs op de Martin Luther Kingschool proberen we zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Om dit te realiseren maken we het onderwijs passend op de leerling, door te werken met verschillende leerlijnen. Hiermee zorgen we voor een optimaal onderwijs- en opvoedkundig klimaat, waarin leerlingen zich op een veilige en gestructureerde manier kunnen ontwikkelen. Hierbij spelen ook de pijlers van de school een grote rol binnen ons onderwijskundig systeem. Het openbare karakter van de school zorgt ervoor dat respect hebben voor andermans menig, cultuur en denkbeelden bij ons een belangrijke plaats innemen. De Martin Luther Kingschool is dan ook de school die iedereen past.

“De functie van onderwijs is om iemand te leren om intensief te denken en kritisch te denken. Intelligentie plus karakter: dat is het doel van de ware opvoeding.”

— Martin Luther King Jr.

Martin Luther King

Martin Luther King Jr. (1929-1968) was een Amerikaanse dominee, politiek leider en één van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Voor velen is Martin Luther King het symbool voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten gebleven. De derde maandag in januari is in de Verenigde Staten Martin Luther King Day, een nationale feestdag, gewijd aan zijn gedachtegoed. Het is een dag waarop op onze school extra aandacht wordt besteed aan dat gedachtegoed.

Plein Oost

Het gebouw Plein Oost huisvest de Martin Luther Kingschool en SBO Hildebrand. Het is een ruim opgezet gebouw met veel licht. We beschikken naast ruime klaslokalen over grote gemeenschappelijke ruimtes, een prachtige gymzaal, een keuken, een technieklokaal en veel extra spreekkamers. Er is ruimte om buiten te spelen op het grote schoolplein voor de school, op het terrein van voetbalvereniging DSK en voor de kleuters er is er een plein met duikelrek, buitenkeuken en zandbak achter de school. Naast deze twee scholen huisvesten wij ook OpStoom (buitenschoolse opvang) & Voorschool De Woelwatertjes.

 

Onze pijlers

PBS

Martin Luther King ging altijd uit van het positieve in de mens. Hij zag de goede kanten en legde zijn focus daarop. Met PBS doen wij hetzelfde.

Taalvaardigheid

Martin Luther King was zeer taal-en spreekvaardig. Ook het onderwijs in Nederland is erg taalgericht.

Samenwerken

Martin Luther King streefde ernaar om mensen uit alle lagen van de bevolking samen te laten werken omdat dit het beste resultaat oplevert.

Wereldburgerschap

Martin Luther King kwam op voor burgerrechten en gelijke behandeling. Bij ons zijn alle leerlingen gelijk, ongeacht geslacht, afkomst of geloof.

Betrokkenheid

Martin Luther King probeerde iedereen betrokken te laten zijn bij de maatschappij. Alleen wanneer iedereen meedoet, kan positieve energie ontstaan.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contactgegevens

Martin Luther Kingschool
Van Zeggelenplein 31
2032 KA Haarlem
023-5352279
info@plein-oost.nl

Ziekmelden
Dit kan tussen 8.00-8.30 uur op nummer 023-5352279. Ziekmelden kan ook via Social Schools.