Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die de school helpt bij het organiseren van tal van leuke activiteiten voor onze kinderen. Zo regelt de ouderraad veel van de praktische zaken rondom het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasontbijt en de afsluiting van het schooljaar. Ook is er een flinke groep hulp-ouders waar de ouderraad een beroep op kan doen indien nodig. Vijf keer per jaar komen de leden van de ouderraad bij elkaar waarbij ook twee leerkrachten aanwezig zijn.

Wat is de vrijwillige bijdrage?

De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor u elk jaar een brief krijgt. Dit jaar is het bedrag 55 euro per kind. Voor de kinderen in groep 8 passen we de bijdrage aan vanwege het schoolkamp.

Samenstelling

De ouderraad bestaat uit 7-8 ouders van de leerlingen van de school. Qua samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Het schoolteam zorgt voor 2 teamleden in de ouderraad. De ouderraad is geen formeel orgaan, daarom hoeven leden van de ouderraad ook niet gekozen te worden en kan iedere geïnteresseerde ouder zich aanmelden. De zittende groep ouders in de ouderraad bepaald of er behoefte is aan nieuwe ouderraadsleden.

Wil jij je ook inzetten als betrokken ouder?