Voor ouders

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

We werken volgens het vijf gelijke schooldagenmodel. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school met een grote pauze van een half uur.
Per week krijgen de kinderen dus 25 uur les. Over een heel schooljaar is dat 950 uur, verdeeld over 38 schoolweken.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2023-2024

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag
en 2e Paasdag
29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 22 juli 2024

Studiedagen (vrij voor de kinderen)

Studiedag  19 + 20 oktober 2023
Studiedag  22 december 2023 (vanaf 12:00 uur)
Studiedag  8 + 9 januari 2024
Studiedag  26 + 27 februari 2024
Studiedag  9 + 10 april 2024
Studiedag  24 juni 2024

Lees verder over ouderbetrokkenheid