Voor ouders

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

We werken volgens het vijf gelijke schooldagenmodel. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school met een grote pauze van een half uur.
Per week krijgen de kinderen dus 25 uur les. Over een heel schooljaar is dat 950 uur, verdeeld over 38 schoolweken.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag
en 2e Paasdag
 7 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023
Zomervakantie 24 juli 2023 t/m 1 september 2023

Studiedagen (vrij voor de kinderen)

Studiedag  24 oktober 2022
Studiedag  23 december 2022
Studiedag  9 januari 2023
Studiedag  6 + 7 maart 2023
Studiedag  17 mei 2023
Studiedag  22 + 23 juni 2023
Studiedag  21 juli 2023

Lees verder over ouderbetrokkenheid