Welkom bij De Hildebrandschool

SBO Hildebrand

De Hildebrandschool is een school voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Wij zijn een kleine school waar leerlingen die meer onderwijs op maat nodig hebben een goede plek vinden. Onderwijs binnen een duidelijke structuur, in kleine stapjes, het kind volgend. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op alle gebieden ontwikkelen. Dat betekent ook les krijgen in de keuken, in het technieklokaal en in onze daktuin.

Wij vinden dat alle leerlingen het recht hebben zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Wij willen leerlingen de ruimte geven om hun talenten te leren kennen en hen kansen geven deze te ontwikkelen. Onze focus ligt op wat onze leerlingen wèl kunnen. Onze kernwaarden zijn: Aandacht – Rust – Structuur – Veiligheid – Acceptatie van de authenticiteit van het kind. Leerlingen begeleiden binnen hun eigen tempo, hun eigen route volgend.

De Hildebrandschool deelt een prachtig schoolgebouw met de Martin Luther Kingschool. Daar hebben beide scholen profijt van. Samen waar het kan, apart waar het moet.

Lees hieronder verder over onze kernwaarden.

Positief en Trots

Rust en Structuur

Eigen leerroute

Positief en Trots

Zelfvertrouwen is voor kinderen heel belangrijk om iets nieuws te leren. Het is voor de leerkracht belangrijk allereerst aan te sluiten bij de dingen die de leerlingen wel kunnen. Door het opdoen van succeservaringen groeit het zelfvertrouwen. Daarna bieden we, in kleine overzichtelijke stapjes, de nieuwe leerstof aan.

Rust en Structuur

Op de school heerst rust. Zo kunnen alle leerlingen en de leerkrachten rustig hun werk doen. Iedere dag heeft zijn vaste structuur. De leerlingen kunnen rekenen op leerkrachten die voor hen klaarstaan, hen verder helpen vanuit een positieve en rustige aanpak.

Eigen leerroute

Elke leerling volgt een eigen leerroute, afgestemd op de eigen mogelijkheden. Ze werken op hun eigen tempo aan ambitieuze en haalbare doelen. De leerkracht begeleidt en motiveert hen hierbij.

Leeromgeving

Er vindt in ons onderwijs een ontmoeting plaats tussen leerlingen van verschillende komaf in brede zin (niet apart maar samen); er is respect voor verschillen tussen leerlingen. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basiswaarden waar we van uitgaan. Wij hebben de beschikking over:
Gezamenlijk school-speelplein, schooltuin terras, kooklokaal, technieklokaal, speellokaal, gymzaal.
Ruimte voor logopedie en ergotherapie, spreekkamers, onderzoeksruimte orthopedagoog.

Handelingsgericht

Onze leerkrachten zijn professionals die onderwijs op maat bieden; onze leerlingen ontwikkelen hun talenten veelzijdig: cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel. Onze leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling d.m.v. leerling- en groepsbesprekingen, waarbij het halen van de omschreven doelen centraal staat.

Toekomstgericht

Onze school heeft een open, lerende attitude. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt. Onze organisatie is voortdurend in beweging en speelt in op nieuwe ontwikkelingen en werkt nauw samen met IKC Schalkwijk.

Samenwerkingsgericht

Samenwerking vinden wij belangrijk. Bij onze symbiose is sprake van een maatwerkarrangement waarbij de leerling die ingeschreven staat op het speciaal basisonderwijs, gedeeltelijk onderwijs kan volgen op het reguliere basisonderwijs.